Eğitim Haber - Sınav Soruları, Sonuçları, ÖSYM, MEB
» 
Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri nasıl olunur görevleri iş alanları
a aa
Tarih : 14 Eylül 2013 21:58
Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri nasıl olunur görevleri iş alanları
Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir.
Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri nasıl olunur görevleri iş alanları
reklam

GÖREVLER

• Veteriner hekim kontrolünde koruyucu aşı uygulaması yapar.
• Hayvanların klinik muayenesinde veteriner hekime yardımcı olur.
• Hayvanlara bakım ve pansuman yapar,
• Cerrahi operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olur,
• Hayvan hastalıkları ile mücadelede görev alır,
• Gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev yapar,
• Hayvanlara işaretleme yapar ve bunların kayıtlarını tutar,
• Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.
• Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık taramaları yapar.
• Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri alır.
• Hasta hayvanların ayrılmasını(tecrit edilmesini) ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütür,
• Hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

• Enjeksiyon işleminde kullanılan araç gereçler (enjektör, pamuk, alkol, vb.)
• Suni tohumlama işleminde kullanılan araç gereçler (azot tankı, termometre, makas, uzun kollu eldiven, vb.),
• Pansuman işlemlerinde kullanılan araç gereçler (küvet, çeşitli pensler, makas, antiseptikler, dezenfektanlar, vb.)
• Klinik işlemlerde kullanılan araç gereçler (termometre, pansuman malzemeleri, vb.),
• Doğum işlemlerinde kullanılan araç gereçler (doğum zinciri veya ipi, doğum krikosu, göz çengeli, vb.)
• Hastalıklı materyal alma araç gereçleri (kan alma tüpleri, çeşitli numune alma kapları, vb.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

• Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri olmak isteyenlerin;
• Hayvanları seven ve biyolojiye ilgi duyan,
• İş disiplini ve iş güvenliğine dikkat eden,
• Hijyen kurallarına dikkat eden,
• İletişim yeteneği olan,
• Dikkatli, sabırlı ve düzenli olan,
• Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen,
• Açık ve kapalı ortamlarda çalışabilen,
• Köy hayatına, her türlü doğa ve iklim şartlarına uyum sağlayabilen,
– Hayvanlardan, hayvansal atıklardan, kan, idrar ve gaitadan etkilenmeyen,
– Hayvan sağlığı hizmetlerinde çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı ve alerjik hastalığı olmayan,
 Bedenen sağlıklı, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
 Göz ve el koordinasyonunu sağlayabilen,
 Yaşam boyu öğrenme isteği olan,
 Mesleki eğitim almış
kişiler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamları açık ve kapalı alanlardır. Büro çalışmalarının yanı sıra açık veya kapalı alanlarda çoğunlukla hayvan barınaklarının mevcut yapısı gereği çamurlu, kötü kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. İş başında mesleklerinin gerektirdiği tulum, çizme, önlük, eldiven ve maske gibi özel kıyafetleri giyerler. İş ortamında genel olarak ayakta çalışılır. Çalışmalar bireysel olarak yapıldığı gibi ekip çalışmasını da gerektirmektedir.

Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde enfeksiyon kapma, yaralanma ve düşme gibi kazalarla karşılaşabilirler.

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri; veteriner hekimler ve hayvan sağlığı teknisyenleri ile iş birliği içerisinde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okulu
• Sağlık Programları Bölümü bünyesinde Laborant ve Veteriner Sağlık programlarında verilmektedir.
• -Atatürk Üniversitesine, Hınıs ve Narman Meslek Yüksek Okulu,
• -Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu,
• -Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Hizmetleri önlisans bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Lise veya dengi okul mezunu olmak
– ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmek ve 2 yıllık meslek yüksek okulunun “Laborant ve Veteriner Sağlık ” programını tercih ederek yeterli “YGS-2” puanı almak gerekmektedir. (A.Ö.F, Programı için herhangi bir YGS puan türünden barajı geçmek yeterlidir.)
– Meslek Liselerinin, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar, Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu Veteriner-Laboratuvar, Hayvan Sağlığı, Laborant, Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknisyenliği Veteriner-Laboratuvar, mezun olanlar ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Her yıl iki dönemdir. Her dönemde 14 hafta eğitim verilir.
Eğitim süresince,
Bilgisayar, Matematik, Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya Mikrobiyoloji, Genetik, Genel Hayvan Sağlığı ve Hijyen, Farmakoloji, Genel Parazitoloji, Hastalıklar ve Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Gıda Hijyeni ve Halk Sağlığı, Et İşletme Teknolojisi, Sığır Hastalıkları, Hayvan Barınakları, Yemler Bilgisi ve Hijyen, Hayvan Besleme, Operasyon Öncesi ve Sonrası Bakım, Koyun Yetiştiriciliği gibi meslek dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans diploması ile Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Veteriner Hekimin olmadığı yerde, hayvan sağlığı konusunda özellikle koruyucu hekimlik alanında çalışabilirler. Veteriner hekimle ve ziraat mühendisi ile hayvan sağlığı, yetiştiriciliği, üretim ve ıslahında çalışırlar. Tarım İl Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et Balık Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda. Özel hayvan kliniklerinde ve danışmanlık kurumlarında istihdam edilirler. Kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

– 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alındığında işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere, işletmelerdeki bu eğitimleri süresince asgari ücretin % 30’u oranında işletmelerce ücret ödenebilir.

-İşletmede beceri eğitimi süresince öğrenciler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler

EĞİTİM SONRASI

– Eğitim sonrası Tarım Bakanlığında işe başlayanlar, asgari ücretin iki katı kadar ücret alırlar. Ayrıca yaptıkları aşı ve tohumlamadan yasal olarak ek bir ücret alırlar.
– Özel kuruluşlarda işe yeni başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin 2-3 katı gelir elde ederler.

MESLEKTE İLERLEME

– İdari kadrolara yükselebilirler,
– Laborant ve Veteriner Sağlık programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Veterinerlik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

• Veteriner Hekim.
• -Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri
• -Besicilik Teknikeri
• -Kanatlı Hayvan Teknikeri
• -Et Teknolojisi Teknikeri
• -Arı ve İpekböceği Yetiştiriciliği Teknikeri.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

• Meslek elemanları,
• 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,
• Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
• http://www.egitimhaber.com
• http://etogm.meb.gov.tr/
• MYO Müdürlükleri.
• Veterinerlik Fakülteleri.
• Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

• İlgili eğitim kurumları,
• Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezi,
• Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
• Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

Etiketler :

DİĞER BİLGİ BANKASI HABERLERİ

  • Tekstil Mühendisi Nasıl olunur, iş alanları görevleri

   Tekstil Mühendisi Nasıl olunur, iş ala...

   GÖREVLER Yün, pamuk gibi doğal, polyester, polyamid, polioksil gibi yapay lifler ile bu liflerden kumaş üretilmesi, kumaşın boyanması ve hazır giyim ürünlerinin elde edilmesi, bu işlemlerde kullanılan...

  • Tekstil Öğretmenliği – Görevleri çalışma alanları

   Tekstil Öğretmenliği – Görevleri...

   GÖREVLER Tekstil ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili...

  • Kırtasiye alışverişinde bilmeniz gerekenler

   Kırtasiye alışverişinde bilmeniz gerek...

   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyda Eren, velileri kırtasiye alışverişi noktasında uyarırken, çok pahalı ürünlerin çok iyi anlamına gelmediğini söyledi. Dr. Eren, velilerin mümkün olduğunca çocuk...

  • Ders Çalışma Ortamının Özellikleri Nasıl Olmalı

   Ders Çalışma Ortamının Özellikleri Nas...

   Okulların başlaması ile evlatlarımızın okul dönüşlerinde verilen ödevlerini yapacak platformu rahat edecekleri şekilde hazırlamalıyız. Kirden ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Gün içinde camların açılıp...

  • Açıldı Okulumuz Şiiri – İlköğretim Haftası şiirleri

   Açıldı Okulumuz Şiiri – İlköğret...

   Açıldı Okulumuz Hazırlandı çantamız, Kalemle defterimiz, Artık öğrenci olduk, Açıldı okulumuz. Neşe dolu içimiz, Sevinçliyiz hepimiz, Çıktık aydınlık yola, Açıldı okulumuz. Göklerde...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

EN ÇOK OKUNANLAR

 • Malesef, bu hafta hiç haber girilmedi.
 • Malesef, bu ay hiç haber girilmedi.
 • Malesef, bu yıl hiç haber girilmedi.

GÜNÜN HABERLERİ